Jerzy Sołtysiak Wicekuratorem Oświaty

Jerzy Sołtysiak Wicekuratorem Oświaty

1681
1
SHARE

  Jerzy Sołtysiak z Widuchowej – dotychczasowy doradca Wojewody Zachodniopomorskiego ds. edukacji – otrzymał dzisiaj od Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej powołanie na stanowisko Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty. Powołanie nastąpiło na wniosek Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy oraz po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Piotra Janię. Nowy Wicekurator swoje obowiązki podejmie 01 kwietnia br. Życzymy sukcesów.

Mój komentarz:

        Nie jest to żaden żart primaaprilisowy. Oficjalne strony internetowe jeszcze tego nie opublikowały. To ważny dzień w historii Gminy Widuchowa i naszej oświaty. Jerzy Sołtysiak związany jest z naszą gminą od około 30 lat. Chociaż tu już nie pracuje, nadal tu mieszka i jest silnie związany z naszym środowiskiem. Tak to już w życiu bywa, że nie zawsze ludzie tu pracujący z ugruntowanym dorobkiem zawodowym i społecznym, byli w przeszłości ulubieńcami zwierzchników i władz samorządowych. I w tym przypadku mogę zaręczyć, że tak właśnie było.  W oświacie przeszedł już chyba wszystkie szczeble kariery zawodowej. Był nauczycielem, dyrektorem szkoły, dyrektorem wydziału w kuratorium oświaty, wykładowcą na wyższej uczelni i szkolnym organizatorem rozwoju edukacji. Po ostatnich wyborach parlamentarnych jego kariera nabrała rozpędu. Najpierw w styczniu został wybrany doradcą Wojewody Zachodniopomorskiego ds. edukacji, a teraz będzie pełnił urząd wicekuratora oświaty. Jak widać tak musi wyglądać ścieżka każdego człowieka konsekwentnego w poglądach i bezkompromisowego, jeśli chodzi o podstawowe zasady i wartości.

Piotr Waydyk

wcześniejsza publikacja z 11 stycznia 2016 roku

Jerzy Sołtysiak doradcą Wojewody Zachodniopomorskiego

    Jerzy Sołtysiak z Widuchowej został powołany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na stanowsko doradcy ds. edukacji i obecnie pracuje w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

    Jerzy Sołtysiak z wykształcenia historyk pracował od połowy lat 80-tych w różnych szkołach na terenie naszej gminy, SP Ognica, SP Krzywin, SP Widuchowa i ostatnio w Zespole Szkół w Widuchowej. Przez niemal rok na przełomie lat 2007-08 pracował na stanowisku Dyrektora Wydziału w Kuratorium Oświaty, a dwa lata 2013-15 jako Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. W latach 2014/16 do czasu zmiany miejsca pracy na Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki pracował także jako wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Ponadto był radnym Gminy Widuchowa pierwszej kadencji odrodzonego samorządu (1990-94) będąc jednocześnie delegatem Gminy Widuchowa do Sejmiku Województwa Szczecińskiego. W ostatnich wyborach samorządowych w 2014 roku był kandydatem PIS na wójta Gminy Widuchowa i jednocześnie radnego Powiatu Gryfińskiego.

Piotr Waydyk

1 Komentarz

Zostaw swój komentarz

lub