ZGDO * Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych. U nas od dziś do 27...

ZGDO * Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych. U nas od dziś do 27 października! Już dziś nie przegap szansy!

5743
0
SHARE
       Związek Gmin Dolnej Odry przypomina o  harmonogramie  odbioru odpadów wielkogabarytowych  dla Gminy Widuchowa. Przypomnę, że to druga w tym roku taka akcja w ZGDO. Pierwsza przebiegała z perypetiami, o czym pisałem wcześniej (tekst poniżej).
gabaryty 6
wcześniejsza publikacja z 8 czerwca 2016 roku

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych. U nas od 13 do 16 czerwca! Nie przegap pierwszej szansy od roku!

     Związek Gmin Dolnej Odry ogłosił harmonogram  odbioru odpadów wielkogabarytowych  dla Gminy Widuchowa. Przypomnę, że to pierwsza od roku taka akcja w ZGDO, chociaż wymogi są takie, aby wywozić przynajmniej dwa razy w roku. Akcja listopadowo-grudniowa została odwołana, o czym pisałem wcześniej (jeden z tekstów poniżej).
                Z ostatniej chwili! Realizacja tego harmonogramu już napotyka na trudności i jest możliwe opóźnienie nawet 2-3 dniowe. Spowodowane jest to głównie długą przerwą w odbiorze i -co za tym idzie – koniecznością wywozu większej liczby odpadów przy większej liczbie kursów. Z informacji jakie uzyskałem w ZGDO, odpady należy zostawić w miejscu widocznym, tym samym, gdzie zostawiamy pojemniki na śmieci standardowe (selektywne i zmieszane). Ważne też jest, aby wystawić odpady dzień wcześniej, gdyż ekipa pracuje już od 6.00. 
gabaryty 5gabaryty 4
wcześniejsza publikacja z 11 kwietnia 2016 roku

Związek informuje, że podstawi pojemniki do selektywnej zbiórki 14 kwietnia

   Na początku kwietnia zaczęły znikać ze wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Widuchowa pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Portal informacyjny E-Widuchowa zwrócił się w ubiegłym tygodniu z biura ZGDO o podanie informacji wsprawie wyposażenia wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Widuchowa w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, gdyż  w ostatnich dniach zostały wywiezione wszystkie pojemniki ze wspólnot. Dziś drogą mejlową otrzymałem informację podpisaną przez pracownika ZGDO Paulinę Turkiewicz o następującej treści: „Planowane podstawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Widuchowa odbędzie się w czwartek 14 kwietnia 2016 r. ” Tak więc nadal należy zbierać odpady, a pojemniki niedługo mają się pojawić na dawnym miejscu.

wcześniejsza publikacja z 28 marca 2016 roku

Od 1 kwietnia obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i selektywnych
harmonogram1 harmonogram2wcześniejsza publikacja z 21 stycznia 2016 roku

Od 1 kwietnia zmiana firmy wywożącej śmieci!

              12 stycznia Krajowa Izba odwoławcza ogłosiła, że odrzuciała w całości protest konsorcjum firm Jumar-Remondis, które wywoziło dotychczas śmieci  na zlecenie Związku Gmin Dolnej Odry. Nowym wykonawcą zamówienia publicznego ma być PHU EKO-FIUK i Spółka Gmin Dolnej Odry. To ważna informacja w związku z ostatnią sytuacją finansową w ZGDO oraz idącymi za tym podwyżkami dla mieszkańców. Nowa oferta opiewa na niemal 6 mln. PLN mniej od tej zapproponowanej przez konkurencję. To niemal 1,5 mln. PLN rocznie, gdyż przetarg został rozstrzygnięty na 4 lata. Rodzą się jednak pytania, czy nowy wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem, aby dobrze wykonać zadanie?

                Poniżej treść komunikatu ZGDO.

Piotr Waydyk

zgdo 2

wcześniejsza publikacja z 15 listopada 2015 roku

Oprócz sporej podwyżki za śmieci czeka nas zakup pojemników. Czasu jest mało, bo półtora miesiąca!

       W piątek informowałem o radykalnej podwyżce za śmieci od 1 stycznia 2016 roku (czyt. post poniżej). Zaznaczyłem w nim, że to nie wystkie przykre niespodzianki, które szykuje dla nas Związek Gmin Dolna Odra. Wczęsniej informowałem też o zawieszeniu odbioru odpadów wielkogabarytowych (czyt. post na końcu). O innej było już wiadomo  od 18 czerwca przy okazji uchwalania regulaminu utrzymania czystości w Gminie Widuchowa. Wówczas  radni uchwalali go na raty. Potem konieczne było zwołanie Sesji Rady Gminy w trybie nadwyczajnym. Pisałem o tym obszernie w serii artykułów pt. Sesja Nadzwyczajna. Radni niejednomyślnie uchwalili to co wcześniej odrzucili. Postawę negatywną wobec treści uchwały radni pierwotnie zademonstrowali na „nie”, by kilka dni później poprawić na „tak”. W sumie nie mieli w tym czasie innego wyjścia. Potem jakby o sprawie przycichło, gdyż tylko radni i sołtysi cokolwiek na ten temat dowiedzieli się. Niestety polityka informacyjna biura ZGDO pozostawia wiele do życzenia. Teraz niejako nagle próbują nadrobić te zaległości. Pierwszy raz zdarzyło się, że z własnej inicjatywy informują media. Nie są to jednak dobre wieści. Ale do rzeczy.

Oto treść informacji, którą napisałem na podstawie dostępnych źródeł.

       Otóż Zgodnie z Uchwałą nr 7/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z dnia 21 maja 2015 r., postanowiono o niewyposażaniu nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane. Od 1 stycznia 2016 r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany samodzielnie wyposażyć nieruchomość w pojemnik do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniający polskie normy PN-EN 840. Minimalną wielkość pojemnika szczegółowo określają Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach. Niedostosowanie pojemności pojemników do obowiązujących norm może skutkować brakiem odbioru odpadów komunalnych.

WAŻNE! W zabudowie wielorodzinnej minimalna pojemność pojemnika wynosi – 1100L.

Związek Gmin Dolnej Odry w ramach opłaty zapewni:
w zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne – plastik i metal, szkło) znajdujące się w ogólnodostępnych punktach,
w zabudowie jednorodzinnej worki na odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne – plastik i metal, szkło), dostarczane na dotychczasowych zasadach.

MASZ PYTANIA – ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO BIURA ZGDO:
tel./fax 914615088
+48 726 602 908, +48 609 602 908
e-mail: biuro@zgdo.eu

 W związku z decyzją Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z dnia 21 maja 2015 r., w sprawie niewyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane ZPHG JUMAR Julian Maruszewski informuje, że z dniem 12 listopada 2015 r. rozpoczyna sprzedaż pojemników na odpady ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych w gminach: Boleszkowice, Cedynia, Moryń, Widuchowa.

Za pojemnik należy zapłacić przelewem na rachunek:  09 1020 4795 0000 9302 0123 6454 podając w tytule przelewu adres nieruchomości, nazwisko lub nr PO klienta ZGDO, na której stoi pojemnik. Po otrzymaniu wpłaty, prześlemy paragon fiskalny stanowiący dowód zapłaty.

Planujemy także sprzedaż pojemników przez kierowców śmieciarek. Poinformujemy właścicieli nieruchomości  o jej rozpoczęciu.

Jeżeli nabywca życzy sobie fakturę VAT, prosimy przesłać dane do faktury i kopię potwierdzenia przelewu na adres  e-mail: r.stanczyk@jumar.info.pl lub pocztą na adres firmy.

Ceny pojemników obowiązujące do 31 grudnia 2015 r. (liczy się data wpływu na konto firmy), łącznie z VAT:
– pojemnik 80 l – 25 zł
– pojemnik 120 l – 50 zł
– pojemnik 240 l – 70 zł
– pojemnik 1100 l – 430 zł

Ceny pojemników obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. (liczy się data wpływu na konto firmy), łącznie z VAT:
– pojemnik 80 l – 35 zł
– pojemnik 120 l – 60 zł
– pojemnik 240 l – 85 zł
– pojemnik 1100 l – 465 zł

Uwaga: Firma zastrzega sobie prawo przerwania sprzedaży po dniu 31 grudnia 2015 r. i zabrania niesprzedanych pojemników.

      W związku z powyższym oznacza to, że trzeba będzie zakupić pojemnik, który obecnie użytkuje się lub kupić nowy zgodnie z przyjętymi normami, albo samodzielnie, albo od kierowców śmieciarek zgłaszając to uprzednio. Czasu pozostawiono niewiele i to pod groźbą zabrania pojemnika i  nieodbierania śmieci od 1 stycznia 2016 roku. Warto więc już dziś podjąć działąnia, aby zdążyć przed czasem. Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Czy nagle, gdy rozdzwonią się telefony w ZGDO, będzie miał kto je odbierać, bo dotąd różnie z tym bywało.

Piotr Waydyk

wcześniejsza publikacja z 13 listopada 2015 roku

ZGDO * Czeka nas radykalna podwyżka za śmieci od nowego roku!

        Nie tak dawno informowałem, podobnie jak inne media lokalne (czyt. artykuł poniżej), o coraz gorszej sytuacji w Związku Gmin Dolna Odra. Mamy już pierwsze próby gorączkowego ratowania ogromnego zadłużenia, które wg spekulacji prasowych sięgnęło prawie 5 mln. PLN. Ta sytuacja to efekt kilku lat złego zarządzania związkiem. Oficjalnie przyczyną jest „zaginięcie” z systemu 20-30 tys. osób zamieszkujących 17 gmin, które tworzą związek. Związek nic nie zrobił, aby uszczelnić system. Przyczyn jest znacznie więcej, ale to tej najchętniej przyznają się włodarze związku, czyli zarząd z burmistrzem Chojny na czele, którego radni uchwalili nawet wyjście ze Związku.

        W ostatnim czasie część wójtów i burmistrzów, czyli naszych reprezentantów w związku, zaczęło jawnie buntować się przed działaniami zarządu, który miał pierwotnie pomysł załatać dziurę budżetową podnosząc radykalnie składkę dla gmin-członków. Wśród tych osób jest także nasza wójt, która od początku kontestowała działąnia zarządu. W przypadku gmin częściowo udało się, o czym wcześniej informowałem. W końcu jednak związek sięgnął do kieszeni mieszkańców i Zgromadzenie Ogólne uchwaliło 9 listopada podwyżkę. Ale to nie jedyny „prezent” noworoczny ZGDO dla nas. O kolejnym poinformuje jutro.

        Przy okazji nagle poprawiła się współpraca z mediami, gdyż pracownicy związku zaczęli z własnej inicjatywy szukać kontaktu z lokalnymi mediami. Szkoda jednak, że nie mają dla nas dobrych wieści do przekazania. Oto treść oficjalnego komunikatu.

KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW

Od dnia 1 stycznia 2016 roku, zgodnie

z Uchwałą Nr 18/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 9 listopada 2015 roku, wzrastają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat

15 zł  (jest obecnie 11 zł.) – miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i obierane są w sposób selektywny;

19 zł (jest obecnie 17 zł.) - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i obierane są w sposób zmieszany.

Piotr Waydyk

wcześniejsza publikacja z 3 listopada 2015 roku

ZGDO odwołał jesienną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych * Sytuacja w związku coraz bardziej skomplikowana i …groteskowa

Jakiś czas temu lokalne  media obiegł komunikat ZGDO. Oto jego treść:

    „Po konsultacji z wszystkimi członkami Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry i uzyskaniu negatywnych stanowisk większości członków tego organu, Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że nie odbędzie się zaplanowana na miesiące październik – listopad 2015 roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych przed posesje do czasu ogłoszenia nowego harmonogramu odbioru tych odpadów”. 

       Sama sytuacja w ZGDO budzi coraz więcej pytań. Zarząd związku przyznaje się do wielkiej dziury spowodowanej dużą ilością niezarejestrowanych płatników. Aby tę sytuację ratować ZGDO podniosło nawet z 2 do 5,10 zł. składkę dla gmin – członków, naliczaną od każdego mieszkańca. Zakusy zarządu związku były zdecydowanie wyższe, bo ponad dwukrotnie wyższe. Unieważniony został także pierwszy przetarg na wywóz śmieci, gdyż oferenci złożyli znacznie wyższe oferty od zakładanej przez związek. Nadomiar wszystkiego w przetargu nie uczestniczyła spółka powołana przez związek latem tego roku, chociaż w tym celu została powołana. Żeby było jeszcze śmieszniej, radni Gminy Chojna podjęli niedawno decyzję o wyjściu ze związku, chociaż Prezesem Zarządu jest …Burmistrz Chojny Adam Fedorowicz. Sytuacja jest więc bardzo groteskowa. W tej sytuacji wyjście ze związku Gminy Chojna, oznaczałoby automatyczną dymisję Prezesa Zarządu. Czy w związku z falaną sytuacją finansową ZGDO grożą nam radykalne podwyżki za wywóz śmieci?

       Najbliższe dni i tygodnie powinny dać nam odpowiedź, czy od stycznia nie grozi nam paraliż śmieciowy. Lokalne media coraz baczniej przyglądają się sytuacji w ZGDO. Na razie nasi radni nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z bałaganem w związku. Zapewne na najbliższej sesji i poprzedzających ją posiedzeń komisji dowiemy się coś więcej. Naszym reprezentantem w związku jest wójt Anna Kusy-Kłos. Przypomnę, że do zeszłorocznych wyborów samorządowych był nim były wójt Michał Lidwin, który pełnił w związku także rolę Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego.

Piotr Waydyk

wcześniejsza publikacja z 29 czerwca 2015 roku

Trwa realizacja harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych w Gminie Widuchowa

    E-Widuchowa przypomina o terminach wywozu odpadów wielkogabarytowych, który właśnie jest realizowany w naszej gminie. Z moich informacji zasięgniętych od sołtysów wynika, że harmonogram realizowany jest zgodnie z podanym poniżej. Każdy sołtys otrzymał stosowne powiadomienie od ZGDO. Ja w tym momencie przypominam, jak on wygląda.

Piotr Waydykodpady 2

Brak komentarzy

Zostaw swój komentarz

lub