Gmina dziś ogłosiła trzeci przetarg na przebudowę drogi do Bolkowic

Gmina dziś ogłosiła trzeci przetarg na przebudowę drogi do Bolkowic

1941
1
SHARE

      W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Widuchowa ogłosiła trzeci przetarg na przebudowę drogi do Bolkowic. Termin zgłaszania ofert mija w środę 2 listopada o godz. 8.00. Jeśli tym razem przetarg się uda, a za taki należy uznać taki, w którym zostanie wyłoniony wykonawca zadania, i w konsewencji czego, gmina podpisze z nim umowę, roboty będą mogły rozpocząć się na przełomie listopada i grudnia.

      Jakie więc widać zagrożenia dla realizacji inwestycji w tym roku? Przede wszystkim do przetargu nikt sie może nie zgłosić. Na pierwszy wpłynęły dwie oferty, a na drugi jedna. Patrząc więc chronologicznie taka możliwość może zaistnieć. W takim przypadku furtką może być ogłoszenie zaproszenia do negocjacji z jednoczesnym zawiadomieniem Urzędu Zamówień Publicznych. Cała procedura negocjacyjna może potrwać kolejne dwa tygodnie. W przypadku rozstrzygnięcia w trzecim przetargu, gmina teoretycznie może podpisać umowę z wykonawcą zadania już od ręki oraz przekazać plac budowy. Zagrożeniem jest także zbyt mała ilość zaplanowanych środków, które gmina posiada w budżecie.

        Same prace nie będą trwały długo, bo około tygodnia. Wszelkie spekulacje, nawet te najbardziej optymistyczne, może pokrzyżować kapryśna o tej porze roku  aura pogodowa. Niemożliwe jest położenie asfaltu w temperaturze poniżej 5 stopni na plusie bez szkody na jakość wykonania prac. Rozpoczął się wyścig z czasem. Gmina musi rozpocząć zadanie jeszcze w tym roku, jeśli nie chce utracić dofinansowania w maksymalnej wysokości 120 tys. PLN. To dofinansowanie liczone jest od kwoty 615 tys. PLN i nie wzrośnie, jeśli zadanie gmina wykona ponad tę kwotę.

         Całą historię przebudowy drogi do Bolkowic można prześledzić czytając poniższe artykuły.

 Piotr Waydyk

wcześniejsza publikacja z 14 października 2016 roku

Gmina unieważniła drugi przetarg na przebudowę drogi do Bolkowic

      Najwyraźniej droga do Bolkowic nie ma szczęścia, jeśli chodzi o realizację. Do godz. 10.00 dnia dzisiejszego chętni na realizację tego odcinka mogli składać swoje oferty w drugim przetargu, ogłoszonym 29 września br. Wpłynęła tylko jedna oferta, ale niestety ponad możliwości finansowe Gminy Widuchowa. Dziś już została na BIP-ie opublikowana informacja, którą przytaczam w całości.bolkowice 4

      Od pewnego czasu na lokalnym rynku nie brakuje zleceń dla firm wykonujących drogi. Wystarczy tylko przejechać się przez pobliskie Gryfino, gdzie kilka firm naraz realizuje wielkie projekty drogowe zlecone przez gminę, powiat i GDKiA. To wielki problem dla inwestorów, czyli samorządów. Wyspecjalizowane firmy, które nie mogą opędzić się od zleceniodawców, wyczuły koniunkurę dla siebie windując ceny w górę. Dodatkowym problemem jest nowe prawo o zamówieniach publicznych w części dotyczącej organizacji przetargów, które weszło w połowie 2016 roku. Samorządy dopiero uczą się nowych przepisów i są bardzo ostrożne. Błędy w tworzeniu dokumentacji przetargowej są bezwzględnie wychwytywane przez instytucję dotującą, jaką jest Urząd Marszałkowski.  W ubiegłych kadencjach z tego tytułu nasza gmina zapłaciła wiele wysokich korekt (czyt. kar). Ówczesny włodarz gminy nie bardzo  się tym przejmował, ale niestety dziś  przy maksymalnym dopuszczalnym zadłużeniu, czas radosnej twórczości zakończył się.

      Czy gmina zdąży jeszcze w tym roku zrealizować ten projekt? Teoretycznie czas jeszcze jest na organizację kolejnego przetargu. Potrzebna też jest zgoda samorządu wojewódzkiego na późniejsze rozliczenie realizacji zadania. Optymizm każe upatrywać szansy w tym, że pod koniec roku firmy drogowe nieco spuszczą z tonu. Jeśli nie, to cały proces inwestycyjny trzeba będzie powtórzyć w przyszłym roku, tylko nie wiadomo, czy inwestycja otrzyma wtedy dofinansowanie oraz czy tak ubogą gminę będzie stać na wykonanie dwóch inwestycji drogowych w ciągu jednego roku. Przecież w przyszłym roku trzeba będzie rozpocząć realizację Bulwarów Rybackich w Widuchowej, na które jest przyznane dofinansowanie z PROW-u.

         Całą historię przebudowy drogi do Bolkowic można prześledzić czytając poniższe artykuły.

 Piotr Waydyk

Wcześniejsza publikacja z 12 sierpnia 2016 roku

Gmina unieważniła pierwszy przetarg na przebudowę drogi do Bolkowic

        Do wczoraj, tj. do dnia 11.08.2016 r. godz. 10:30 firmy chętne na przebudowę drogi do Bolkowic, mogły składać swoje oferty przetargowe. W oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Niestety obie przewyższały kwotę jaką Gmina Widuchowa gotowa była przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W związku prawem zamówień publicznych Gmina Widuchowa poinformowała dziś o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

      Jak już wcześniej informowałem, zgodnie z projektem przebudowa tego krótkiego odcinka miała kosztować nieco ponad 615 tys. PLN, a dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego miało wynieść 24,2% tj. 119.553,67 PLN. Podczas czerwcowej sesji radni podjęli uchwałę zmieniającą w taki sposób, że  łączny koszt zadania wyniesie znacznie mniej, bo  408.000,00 PLN przy wkładzie własnym  309.000 PLN,  który miał pochodzić z planowanych dochodów budżetu Gminy Widuchowa w roku 2016. Jednocześnie dotacja miałaby zmniejszyć się wtedy proporcjonalnie do 99.000 PLN. Jak z tego widać to założenie było zbyt optymistyczne, chociaż było obliczone na uzyskanie kolejnych oszczędności w budżecie.

         Zapewne teraz nastąpi ponowna próba w postaci kolejnego przetargu. Trzeba jednak przyjąć, że termin oddania przebudowanej drogi, czyli  30 września, nie będzie już dotrzymany, gdyż cała procedura może potrwać kilka tygodni. Nalezy także zauważyć, że w połowie września odbędzie kolejna sesja, a wtedy będzie możliwość dokonania przez radnych korekty kwoty przeznaczonej na zadanie przebudowy drogi na Bolkowice.

 Piotr Waydyk

 

 

wcześniejsza publikacja z 29 lipca 2016 roku

Gmina ogłosiła przetarg na przebudowę drogi do Bolkowic

   W dniu 27 lipca Gmina Widuchowa ogłosiła przetarg na zadanie p.n. „Przebudowa drogi do miejscowości Bolkowice o długości 0,7 km”. To jest kolejny etap inwestycji. W specyfikacji zamówienia zakłada się, że całość prac ma być zakończona do 30 września br. Należy też pamiętać, że samo ogłoszenie przetargu nie jest jeszcze gwarancją, że droga zostanie od razu przebudowana. Przede wszystkim musi zgłosić się jakikolwiek chętny wykonawca. Czas jest do 11 sierpnia do godziny 10.00. Istnieje też ryzyko, że wszyscy oferenci podyktują cenę wyższą od zaplanowanej przez Gminę Widuchowa. Istnieją też obiektywne potencjalne przeszkody, jak warunki pogodowe. Jedno jest natomiast pewne, że Gmina Widuchowa musi wykonać i rozliczyć to zadanie do końca 2016 roku, gdyż przepadnie jej dotacja w wysokości do niemal 120 tys. PLN, którą Gmina Widuchowa może otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego w ramach zawartej wcześniej umowy.

   Przypomnę, że jak na razie inwestycja idzie planowo. Pełną, 100-procentową zgodę, wyrazili również radni, którzy podczas XIII Sesji RG Widuchowa w dniu 27 czerwca podjęli stosowną uchwałę w ramach zmian w budżecie. Oto przypomnienie tego momentu:

  1. Film nr 1 – dyskusja

    Film nr 2 – głosowanie imienne

     

    Prace przy drodze mają objąć między innymi następujące czynności:

1) oczyszczenie istniejącego przepustu wzdłuż drogi powiatowej wraz z odtworzeniem ścianek czołowych z kamienia oraz umocnienie skarp darnina na płask,

2) połączenie drogi gminnej z drogą powiatową przy promieniach wyokrąglających R6 i R8,

3) na odcinku prostym założono wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m oraz obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 75cm każde,

4) do wszystkich posesji oraz na pola założono wykonanie zjazdów bitumicznych, dostosowanych do szerokości istniejących bram. Kształt zjazdów trapezowy, poszerzony na krawędzi jezdni o 2,0m w stosunku do szerokości bramy,

5) Projekt nie zakłada zmiany dotychczasowego sposóbu odwodnienia korony drogi. Odwodnienie nawierzchni w przyległe pobocza gruntowe – jak przed przebudową.

Piotr Waydyk

wcześniejsza publikacja z 8 czerwca 2016 roku

Nowa droga do Bolkowic jeszcze w tym roku?

        Z tej informacji ucieszą się najbardziej mieszkańcy niewielkich Bolkowic. Wczoraj, we wtorek, 7 czerwca w Szczecinie, wójt Anna Kusy-Kłos razem ze skarbnikiem Marcinem Bachta podpisali z wicemarszałkiem województwa Jarosławem Rzepą i członkiem zarządu Robertem Grzywaczem umowę na realizację 700-metrowego odcinka drogi dojazdowej do ich miejscowości. Zgodnie z projektem przebudowa tego krótkiego odcinka ma kosztować nieco ponad 615 tys. PLN, a dofinansowanie ma wynieść 24,2% tj. 119.553,67 PLN.                 Mieszkańcy Bolkowic mogą uznać się już za szczęściarzy, gdyż realizacja inwestycji musi nastąpić jeszcze w tym roku. Najpierw jednak nasi radni muszą znaleźć i „przyklepać” w budżecie całą kwotę, czyli ponad 600 tys. PLN. Nie będzie to jednak zadanie z cyklu niemożliwych. Decyzja musi zapaść na najbliższej sesji planowanej na początek drugiej połowy czerwca. Trudno w tym przypadku spodziewać się Po decyzji radnych nastąpi przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. Przy pomyślnych wiatrach nową drogą pojedziemy być może jeszcze we wrześniu. Nie wiadomo też, czy nastąpią spodziewane w takim przypadku oszczędności na przetargu. Są też inne zagrożenia. Bywa też często tak, że kwota uzyskana na przetargu jest wyższa od zaplanowanej w kosztorysie inwestorskim. Bywa, że wtedy samorządy rezygnują z inwestycji lub powtarzają przetarg. Czas realizacji inwestycji może więc wydłużyć się kolejne kilka miesięcy. Ale to już czarny scenariusz.

      Zdecydowanie gorzej będzie z montażem finansowym przy realizacji Bulwarów Rybackich. Znalezienie kolejnych niemal 2 mln. PLN w obecnym zadłużonym na 10,5 mln. PLN budżecie będzie niezłą gimnastyką. W tym przypadku na szczęście czas tak nie nagli, gdyż inwestycję można zrealizować i rozliczyć w  tym i następnym roku budżetowym.

     Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat, które Samorząd Województwa otrzymuje z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej (dawniej FOGR). Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji marszałka województwa.

Piotr Waydyk

wcześniejsza publikacja z 27 kwietnia 2015 roku

Droga do Bolkowic nabrała nowego estetycznego wyglądu

     Do pospolitego ruszenia w zakresie wiosennych porządków w całej gminie dołączyli także mieszkańcy Bolkowic. W ostatnią sobotę wzięli się za porządki  na drodze dojazdowej do swojej miejscowości. Nieocenionej pomocy udzielił Stanisław Kurcz, szef spółki Armarol, który udostępnił transport. Panu Stanisławowi oraz wszystkim mieszkańcom Bolkowic, którzy wzięli udział w akcji sprzątania serdecznie dziękują sołtys Krystyna Woźniakowska wraz z radą sołecką.

     Ta droga to jedyne okno na świat dla miejscowości. Jest w fatalnym stanie technicznym. To chyba jedyna droga w gminie o takiej betonowej nawierzchni. Bolkowiczanie marzą o asfalcie. Na razie pokazali, że można na ich inicjatywę społeczną liczyć. Sami jednak nie wyasfaltują tej drogi. To poza ich możliwościami.

Piotr Waydyk

1 Komentarz

Zostaw swój komentarz

lub